Finpedmed
teemakuva

FINPEDMED palvelut ja osaamisalueet

FINPEDMED-verkosto tarjoaa lastenlääkkeiden tutkimukseen liittyvää tieteellistä ja kliinistä erityisosaamista ja neuvontaa, kuten tutkimussuunnitelmien arviointia, suunnittelua ja kehittämistä, sekä tutkimusten suorittamista. Verkoston asiantuntijat ja tutkijat edustavat lähes kaikkia lastentautien erikoisaloja ja suppeita erikoisaloja, joiden alueella tehdään aktiivisesti kliinistä tutkimustyötä.

Verkoston jäsenillä on pitkä kokemus lapsilla tehtävistä tutkimuksista, korkealuokkainen ammattitaito sekä mittava määrä toteutettuja tutkimuksia - monella erikoisalalla jo 70-luvulta lähtien. Tutkijat ja asiantuntijat edustavat verkostossa omia erikoisalojaan. FINPEDMEDin jäsenillä on lastenlääkkeiden tutkimuksen asiantuntemusta mm. seuraavilta alueilta.

Erikoisalat

 • Kliininen farmakologia ja lääkehoito
 • Lastentaudit
 • Lastenkirurgia
 • Lastenneurologia
 • Lastenpsykiatria
 • Nuorisopsykiatria
 • Harvinaissairaudet

Suppeat erikoisalat ja muu ertyisosaaminen

 • Lastenallergologia
 • Lastenhematologia ja onkologia
 • Lastenendokrinologia
 • Lasteninfektiosairaudet
 • Lastenkardiologia
 • Neonatologia
 • Lastenreumatologia
 • Lastennefrologia
 • Lastengastroenterologia
 • Lasten kuntoutus
 • Lasten kivunhoito
 • Neuropsykiatria
 • Psykiatria
 • Lasten anestesiologia ja tehohoito
 • Farmakogenetiikka
 • Farmakokinetiikka
 • Kliininen neurofysiologia
 • Lastenlääkkeisiin liittyvät eettiset ja regulatoriset asiat
 • Hoitotiede
 • Teollisuusfarmasia, formulaatiokehitys

FINPEDMED palvelut ja osaamisalueet

FINPEDMED-verkosto tarjoaa lastenlääkkeiden tutkimukseen liittyvää tieteellistä ja kliinistä erityisosaamista ja neuvontaa, kuten tutkimussuunnitelmien arviointia, suunnittelua ja kehittämistä, sekä tutkimusten suorittamista. Verkoston asiantuntijat ja tutkijat edustavat lähes kaikkia lastentautien erikoisaloja ja suppeita erikoisaloja, joiden alueella tehdään aktiivisesti kliinistä tutkimustyötä.

Verkoston jäsenillä on pitkä kokemus lapsilla tehtävistä tutkimuksista, korkealuokkainen ammattitaito sekä mittava määrä toteutettuja tutkimuksia - monella erikoisalalla jo 70-luvulta lähtien. Tutkijat ja asiantuntijat edustavat verkostossa omia erikoisalojaan. FINPEDMEDin jäsenillä on lastenlääkkeiden tutkimuksen asiantuntemusta mm. seuraavilta alueilta.

Erikoisalat

Suppeat erikoisalat ja muu ertyisosaaminen